Sådan får du styr på finansprocesserne

Har du brug for overblik og styring over kreditorer og debitorer i din virksomhed? Så prøv at anvende det forretningssoftware, der hedder Microsoft Dynamics 365 Business Central. Det er et ERP program, der giver mulighed for at styre arbejdsprocesserne indenfor salg, indkøb, finans, lager, produktion, service mv. Du kan give alle medarbejdere adgang til programmet og herfra kan de indtaste data på kunder, leverandører mv. Du kan selvfølgelig sætte forskellige rettigheder op, så medarbejderne ikke har adgang til at kunne se alt, f.eks. løn. Du kan også sætte begrænsninger på den enkelte bruger af programmet, så det f.eks. kun er økonomimedarbejdere, der kan bogføre og udvalgte nøglemedarbejdere, der kan godkende indkøb.

Programmet bliver anvendt af mange økonomimedarbejdere, og har tidligere haft navnene Dynamics NAV og Navision. Du kan se mere her om programmets muligheder.

Digital bogføring

365 Business Central giver rig mulighed for at anvende digital bogføring. Medarbejdere kan scanne papirdokumenter til programmet, som automatisk kan indlæse data i programmet. Det samme gælder PDF-dokumenter. Man kan også sende billeder, f.eks. af kvitteringer og andre bilag, til programmet. Desuden vælger mange virksomheder, der anvender programmet, at tilkøbe en løsning til digital opbevaring af dokumenter, f.eks. fakturaer, bilag og andre dokumenter.

Det giver mange muligheder for at digitalisere finansprocesserne og gør det nemmere for økonomimedarbejdere at udføre sit arbejde. Selv integration til banken kan lade sig gøre samt udveksling af bank-filer, lønfiler mv.

Budgetter

Som økonomimedarbejder kan man også få overblik over budgetter. Dem kan man sætte op i 365 Business Central programmet eller man kan udlæse data fra programmet for at arbejde med budgetter, statistik og talanalyser i f.eks. et Business Intelligence program. Man kan også kopiere udvalgt data til et Excel ark for at arbejde med tallene heri.

Det er en klar fordel at kunne arbejde på tværs af programmer og samtidigt anvende Excel, som er et hyppigt værktøj at anvende, når man arbejder med virksomhedsøkonomi.

Få overblikket over pengestrømme

Er du CFO eller CEO, har du sikkert brug for et overblik over virksomhedens pengestrømme. Hvad forventer vi at få af indtægter? Hvilke udestående har vi? Og så videre.

Business Central programmet har indbygget funktionalitet til at få overblikket over virksomhedens pengestrømme og man kan samtidigt bygge en pengestrømsprognose i programmet.

Avanceret økonomistyring

Det kræver sit at holde styr på en virksomheds finanser. Man skal have det samlede overblik over indtægter og udgifter, balance, overskud, moms osv. Alt det kan man styre i Business Central programmet. Har man flere regnskaber i virksomheden, kan man også arbejde med disse i programmet. Der er næsten ingen begrænsninger for hvor mange regnskaber, man kan have i programmet. Mange virksomheder har f.eks. typisk et holding-regnskab, et test-regnskab samt regnskaber for andre afdelinger, hvis man har brug for det.