Sådan dyrkes marker i landbruget

Markerne dyrkes normalt ved hjælp af en eller anden form for pløjning. Dette indebærer, at man bruger et redskab til at skære gennem det øverste jordlag og vende det for at lufte jorden og gøre det lettere for afgrøderne at vokse. Der findes mange forskellige typer af plove, lige fra enkle håndholdte redskaber til store maskiner.

Efter at marken er blevet pløjet, sås frøene ud. Det kan ske i hånden eller ved hjælp af en maskine, f.eks. en såmaskine. Den type afgrøde, der dyrkes, bestemmer afstanden mellem frøene og dybden, hvor de skal sås. Når frøene er blevet plantet, skal vandes og gødes for at hjælpe dem med at vokse.

Bekæmpelse af ukrudt er også en vigtig del af dyrkningen af afgrøder. Det drejer sig om at fjerne alle uønskede planter fra marken, så de ikke konkurrerer med afgrøderne om vand og næringsstoffer. Håndlukning foretages normalt kun på små marker, mens større marker ofte sprøjtes med herbicider.

Høst er processen med at samle afgrøderne, når de er klar. Det kan gøres i hånden eller ved hjælp af maskiner, f.eks. mejetærskere. Det er normalt afgrødetypen og markens størrelse, der afgør, hvilken metode der skal anvendes. Når afgrøderne er blevet høstet, skal de forarbejdes, før de kan spises eller sælges. Dette indebærer, at de skal rengøres, tørres og opbevares korrekt.

Så meget udsæd skal der bruges på marken

Mængden af udsæd har stor betydning for udbytte og økonomi. At reducere mængden af udsæd kan både være gavnligt for udbyttet og for økonomien. Ofte skal der bruges langt mindre udsæd, end landmændene tror.

Vil du gerne have en idé om, hvorvidt du bruger for meget sæd på din mark, så kan du med fordel prøve den smarte udsædsberegner, som er lavet af landbrugsorganisationen Fjordland. Her kan du indtaste de relevante informationer (typen af afgrøde, såtidspunkt, markens kvalitet), og beregneren vil fortælle dig, hvor meget (eller lidt) såsæd, du skal bruge.

Sådan sås afgrøder på marken

Afstanden mellem frøene og den dybde, hvor de sås, afhænger af den afgrødetype, der dyrkes. Mindre frø, f.eks. af grøntsager, sås normalt tættere end større frø, f.eks. af korn. Dybden, hvor frøene sås, varierer også afhængigt af frøets størrelse. Større frø skal plantes dybere end mindre frø.

Efter at marken er blevet pløjet, sås frøene ud. Det kan ske i hånden eller ved hjælp af en maskine, f.eks. en såmaskine. Den type afgrøde, der dyrkes, er afgørende for afstanden mellem frøene og dybden, hvor de sås. Når frøene er blevet plantet, skal de vandes og gødes for at vokse.

Til kamp mod ukrudt: Kampen indebærer, at man fjerner alle uønskede planter fra marken, så de ikke konkurrerer med afgrøderne om vand og næringsstoffer. Ukrudtsbekæmpelse i hånden foretages normalt kun på små marker, mens større markersprøjtes ofte med herbicider.

Høst er processen med at samle afgrøderne, når de er klar. Det kan ske i hånden eller ved hjælp af maskiner som f.eks. mejetærskere. Det er normalt afgrødetypen og markens størrelse, der afgør, hvilken metode der skal anvendes. Når afgrøderne er blevet høstet, skal de skal forarbejdes, før de kan spises eller sælges. Det indebærer, at de skal renses, tørres og opbevares korrekt.